Kvitsøy kommune

Kvitsøy er en øykommune som ligger midt ute i Boknafjorden mellom Randaberg og Karmøy. Ferjeturen fra Mekjarvik tar ca. 35 minutter.

Arealer: I flatemål er Kvitsøy den minste kommunen i landet, 5,7 km² Innbyggertall: ca. 540

Kvitsøy er grønn og frodig, men uten skog. Høyeste punkt ligger 25 m over havet, og det merkes når vind og storhavet står på. Kommunen har flere lune og gode havner og de to mest kjente havnene og tettstedene er Ydstebøhavn i vest og Leiasundet i øst. Disse er gamle og kjente fiskerihavner.

Landbruk er den største primærnæringen på Kvitsøy. Den maritime produksjonen har foruten tradisjonelt fiske og fangst av hummer og høvring, oppdrett av hummer, kamskjell og laks. I tillegg er det en rekke andre produksjonsbedrifter, blant annet innen industri og håndverk. Kommunen huser også flere små og store bedrifter innen bransjer som bygg og anlegg, handel og service.

Kvitsøy har dessuten mye historie knyttet til seg, både i form av kulturminner og tradisjoner.


  Kvitsøy fyr:

Kvitsøy fyr har en historie tilbake til år 1700. Da satte Henrich Petersen opp et såkalt vippefyr i Ydstebøhavn på Kvitsøy. Fyret bestod av en mast som hadde påmontert en tverrvippe. I enden av den var det festet en «ildpanne» som ble fylt med brennende kull og som oppheist hang seks meter over bakken.

Høyde: 25 m Åpnet: 1700


Kvitsøy kirke:

Kvitsøy kirke er en korskirke, opprinnelig langkirke fra 1620 i Kvitsøy kommune, Rogaland fylke. Kirken er i tre og har 150 sitteplasser. Det helt opprinnelige utseende har ikke kirken i dag. Den ble restaurert i 1797, og i 1841 ble den utvidet og istandsatt. I 1951 ble kirken pusset opp

Åpnet: 1620 Kapasitet: 150 Status: Sognekirke Døpefont: Font i kleberstein fra 1100-tallet


Steinkorset:

Steinkorset ved Leiasundet, også kjent som Kvitsøykrossen, er Kvitsøys mest kjente fortidsminne. Det er 3,9 meter høyt, og et av de høyeste av sitt slag i landet. Korset er lett synlig fra skipsleia, og har derfor i alle år vært et kjent sjø- og seilingsmerke.


Kvitsøy Trafikkstasjon:

Kvitsøy trafikksentral befinner seg i Ydstebøhavn. Kvitsøy sjøtrafikksentral er en maritim trafikk- og lossentral på Kvitsøy i Rogaland underlagt Kystverket. Den ble åpnet 3. januar 2003 som den fjerde i rekken, etter Horten, Brevik og Fedje. Fra Kvitsøy kan sentralen kontrollere båter fra Bømlafjorden i nord til Jærens Rev i sør, og er hovedansvarlig for trafikken til og fra Kårstø gassterminal. Det er mange år siden Kvitsøy hadde egen losbåt, men dirigering og administrasjon av losbåtene i Tananger og på Karmøy foregår nå fra sentralen på Kvitsøy.


Hummermuseet:

Hummermuseet er lokalisert i et sjøhus bygd under hummerens storhetstid på Kvitsøy, nærmere bestemt på Grøningen vest på Kvitsøy.

Hummermuseet ble åpnet av Hans Majestet Kong Harald i 2001. Etter den tid har museet blitt videreutviklet, og Ryfylkemuseet har sammen med museets venneforening og kommunen bygget opp tre flotte utstillinger. I 2013 åpnet et helt ny rehabilitert hummermuseum etter brannen i 2011.

I dag viser museet tre utstillinger, «Båten og motoren», «Hummer –fra teine til sølvfat» og «Året rundt på fiske». Utstillingene har utgangspunkt i hummerhistorien, men med all fiske og annen tilknyttet næring. Dette viser spesielt igjen i tredje etasje som har båtbygging, landbruk, hermetikk, sjøhus og fiskerhjem. Hummermuseet fremstår som et tydelig og relevant museum som har våget å satse på en utvalgt hovedtematikk.

Hummermuseet med klekkeriet og fiskemottaket har planlagt videreutvikling innenfor tema marinemaler Lauritz Haaland og fyr og los. Fiskemottaket formidles også gjennom bygningen. For klekkeriet er planlagt utvikling formidling av klekkeriets og forskings funn gjort tilgjengelig for allmennheten og spesielt barn.

Reiseliv

Kvitsøy har fra 2020 /2021 satset veldig på å legge til rette for økt turisme til denne vakre øya. Med positiv velvilje fra kommunen og næringsliv har det blitt etablert både restaurant, hotell og flere andre selskaper med det formål å gi alle gjester den aller beste opplevelse . Nå etter pandemien ventes det en stor økning i 2022 i besøkende til øya og innbyggerene tar gledelig hjertelig i mot alle som kommer.

Dere kan finner mer om Kvitsøy på reiselivets felles nettside: https://visitkvitsoy.com/

Bli en FORNØYD KVITSØY GJEST du også !