Denne turen foretas med vår eminente guide Rolf Skretting. Rolf kom til Kvitsøy i 1971 som lærer og har også vært rektor i en periode. Rolf har også vært ordfører og varaordfører og kjenner de fleste sider av denne fantastiske øya.

En typisk guida tur med Rolf foregår omtrent sånn:

 • Vi begynner aust ( Leiasundet ) – går først til området der St.Clemens kirken sto. St.Clemens var helgen for sjøfarende, derfor kaller vi gjerne kirken som Norges første sjømannskirke. Oppført ca 1150
 • Så går vi et par hundre meter sørover til det nesten 4 meter høye korset. Når og hvordan den ble satt opp er usikkert, det er blitt nevnt ca år 1000 av irske eller engelske misjonærer.
 • Leiasundet på den tid var hovedsete på Kvitsøy.
 • Deretter tar vi turen til nåværende kirke som en regner med stor ferdig i 1620.
  Veggene har rankedekor, altertavlen også fra 1620, døpefonten sto i St.Clemenskirken. Den har også en fint dekorert prekestol.
 • Så står Kvitsøy fyr for tur. Det første – vippefyret – ble bygget i år 1700 og har en spesiell historie.
  Det sekskantete fyret som vi ser i dag er fra 1829, med ombygging av fyret i 1850 årene, slik at fyret i dag har en linsehøyde på 25,5 meter. Øverst er der en «balkong» som tilskuere kan gå ut på.
 • Så blir det hummermuseet og klekkeriet. Åpnet offisielt av kong Harald i 2001. Museet frem står i dag som et godt ivaretatt sjøhus med flotte utstillinger som gjengir hvordan liv og virke var på Kvitsøy da hummer, fiskeri, sjøfart og landbruk var hovednæringen.
  I 2015 ble hummerklekkeriet åpnet og inngår som en del av hummermuseet. Her driver Hummermuseets vennegjeng med klekking av hummer for videre utsetting i sjø. Under klekkeperioden er det mulig å se de små hummerynglene og er med på å gjøre museet mer levende.

Dette er en tur som vil sette seg i bevisstheten hos mange og etter denne turen vil en for alltid huske Kvitsøy.