Ta kontakt

Telefon  +47 918 94 334
E-post:  jani@kvitsoyopplevelser.no

 

Hvem er vi?

Kvitsøyopplevelser har adresse Leiasundveien 169 på Kvitsøy og er et lokal registrert og drevet selskap som har som formål å gjennom tett og forpliktende samarbeid med andre lokale reiselivsaktører, fremme denne vakre øya som reisemål. Lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kvitsøyopplevelser har også en klar sosial profil. Dette vil blant annet si at vi ønsker å gi vanskeligstilte barn og unge opplevelser de ellers kanskje ikke ville ha fått.

Firmaet er eiet og drevet av Jan Inge Hansen. Jan Inge har 36 års erfaring fra reisebransjen og i å organisere og gjennomføre spennende opplevelser for sine kunder. De siste 32 år i eget selskap, Bennet Ferie Bryne.

Jan Inge har sine røtter fra Kvitsøy hvor hans far kom fra og hans bestefar var fyrvokter assistent. I 2014 overtok han huset i Leiasundet av sin onkel Odd Lundgren. 1.1.2021 etablerte har firmaet Kvitsøyopplevelser for å gjøre pensjonist drømmen levende, å kunne bidra til at flere får oppleve denne vakre øya midt i Boknafjorden.

Jan Inge kan kontaktes på telefon +47 918 94 334 eller på e-post jani@kvitsoyopplevelser.no


Besøk oss på sosiale medier: