Arrangering av årlige klasseturer/ leirskole for klasser til Kvitsøy gjennom 25 år

På klasseturer bruker vi Bernt, gammel lærer og historieforteller, i tillegg til Jan Inge som de som tar seg av klasser som vil til Kvitsøy og oppleve denne fantastiske plassen og alt spennende som en kan få se og oppleve her

«Ein gong Kvitsøybu, alltid Kvitsøybu.» sier Bernt

Oppvokst på Kvitsøy, Leiasundet. Fisket i nærområda 65/67. Fra 1969: Lærarutdanning og tilleggsutdanning (universitetsfag) som historie mm. Prosjektledelse i barnehage og grunnskulen. Jobba i stillinger som lærar , rektor og skulesjef.

Arrangering av årlige klasseturer/ leirskole for klasser til Kvitsøy gjennom 25 år